Όροι Χρήσης

Σας ευχαριστούμε που επισκέπτεσθε αυτή την ιστοσελίδα. Η πρόσβαση και η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ("Τοποθεσία" ή «Ιστότοπος») υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. Μέσω της πρόσβασης και χρήσης αυτής της Tοποθεσίας, αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης και αποδέχεστε ότι κάθε άλλη συμφωνία μεταξύ υμών και της Coca-Cola Services NV (και τους παροχείς υπηρεσιών για την ιστοσελίδα) αντικαθίσταται από το παρόν σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του παρόντος. Εάν δεν αποδέχεστε πλήρως τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να αποχωρήσετε από την παρούσα Tοποθεσία.

 

Καθεστώς ιδιοκτησίας του Ιστότοπου και του Περιεχομένου

Η παρούσα τοποθεσία και όλα τα περιεχόμενά της στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά, το κείμενο, το σχέδιο, τα λογότυπα, τα γραφικά, οι ταινίες, τα μουσικά και ηχητικά αρχεία, το λογισμικό οι εφαρμογές, τα παιχνίδια, τα εικονίδια και οι εικόνες, ("το Περιεχόμενο"), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Coca-Cola Services NV και της The Coca-Cola Company ή τρίτους με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Επίσης ο παρόν ιστότοπος προστατεύεται με βάση τους κανόνες της πνευματική ιδιοκτησίας.

Περαιτέρω αναγνωρίζετε ότι η The Coca-Cola Company είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος των σημάτων “Coca-Cola”, “Coke” καθώς και όλων των εμπορικών ονομασιών που συνδέονται με τις λέξεις Coca-Cola. Στον ιστότοπο μπορεί να εμφανίζονται και άλλα εμπορικά σήματα της the Coca-Cola company ή και τρίτων δικαιούχων, τα οποία παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών των διακαιούχων.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου, εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της The Coca-Cola Company. Η The Coca-Cola Company θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχουν τα πνευματικά δικαιώματα όπως προβλέπεται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

 

Περιεχόμενο που μοιράζεστε μαζί μας

Ενδέχεται να περιλάβουμε δυνατότητες σε αυτόν των Ιστότοπο μέσω των οποίων μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο μαζί μας. Παρακαλούμε να έχετε κατά νου ότι αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να είναι προσβάσιμο δημοσίως. Εαν κάνετε χρήση αυτών των δυνατοτήτων συμφωνείτε και παρέχετε δωρεάν προς την Coca-Cola Services NV και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις μια παγκόσμιας εμβέλειας, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, εις το διηνεκές και αμετάκλητη άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημόσιας προβολής σε κάθε γνωστό ή μελλοντικό μέσο. Για το περιεχόμενο που μοιράζεστε μέσω του Ιστότοπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε τα σχετικά δικαιώματα να παράσχετε τις προαναφερόμενες άδειες χρήσης και ότι το περιεχόμενο και η παραχώρησή του είναι σύμφωνα με του εφαρμοστέους κανόνες δικαίου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν προσκαλούμε ή ενθαρρύνουνμε την υποβολή περιεχομένου με ιδέες ή προτάσεις για τον ιστότοπο ή τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.  Εαν μας στείλετε τέτοιες ιδέες ή προτάσεις, ανεξαρτήτως περιεχομένου, δεν έχουμε καμία υποχρέωση προς εσάς και μπορούμε να τις αξιοποίησουμε κατά βούληση και για οποιοδήποτε σκοπό.

Απαγορέυεται κάθε περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή προγράμματα με καταστροφικό και επιθετικό περιεχόμενο.

Ομοίως απαγορέυεται η υποβολή περιεχομένου που περιέχει απόρρητες εμπορικές πληροφορίες χωρίς την άδεια του ενδιαφερομένου.

 

Η χρήση της Τοποθεσίας

Η Coca-Cola Services NV σάς χορηγεί την άδεια χρήσης της παρούσας Τοποθεσίας με τον ακόλουθο τρόπο:

· Επιτρέπεται η λήψη Περιεχομένου, αλλά μόνο με σκοπό την προσωπική πληροφόρηση και όχι για εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι δεν θα προβείτε σε απομάκρυνση, αλλαγή ή συγκάλυψη των πληροφοριών, του περιεχομένου ή των δικαιωμάτων (πνευματικής ιδιοκτησίας κι άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων) που εμπεριέχει το Περιεχόμενο.

· Απαγορεύεται η διανομή, η τροποποίηση, η αντιγραφή (εκτός εάν προβλέπεται από τα παραπάνω), η μετάδοση, η εμφάνιση, η εκ νέου χρήση, η αναπαραγωγή, η δημοσίευση, η χορήγηση άδειας, η μεταβίβαση, πώληση ή άλλη χρήση του Περιεχομένου, καθώς και η δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την έγγραφη άδεια της Coca-Cola Services NV.

· Ως όρο για την πρόσβαση και χρήση της παρούσας τοποθεσίας, δεσμεύστε προς την Coca-Cola Services NV ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την παρούσα τοποθεσία με οποιοδήποτε σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους όρους χρήσης ή με τρόπο που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο, καθώς και ότι δε θα χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία για τη δημοσίευση ή τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η Coca-Cola Services NV θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό. Δεσμεύεστε επίσης ότι θα πληροφορήσετε την Coca-Cola Services NV, αμέσως μόλις αντιληφθείτε κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση της παρούσας τοποθεσίας από τρίτους.

· Φέρετε ευθύνη για τη συμμόρφωση με την εγχώρια νομοθεσία και τους κανονισμούς της δικαιοδοσίας του τόπου από όπου έχετε πρόσβαση στην παρούσα Tοποθεσία. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στην παρούσα Tοποθεσία σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου για οποιονδήποτε λόγο απαγορεύεται η δημοσίευση ή η διαθεσιμότητα της παρούσας Tοποθεσίας.

Απαγορεύεται η χρήση αυτού του Ιστότοπου για διαφήμιση ή για προσφορές.

 

Απόρρητο

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες (για παράδειγμα, το όνομά σας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) που αποστέλλετε στην Τοποθεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο θα χρησιμοποιηθούν από την Coca-Cola Services NV σύμφωνα με τα Προσωπικά δεδομένα http://www.coca-cola.gr/el/privacy-policy της παρούσας Tοποθεσίας. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας ή υλικό που αποστείλετε στην Tοποθεσία, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις κλπ, θα θεωρηθούν ότι δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν πληροφορίες για αποκλειστική χρήση και ως εκ τούτου, η Coca-Cola Services NV. μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί.

 

Αποποίηση Ευθύνης

Το Περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην παρούσα τοποθεσία ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Coca-Cola Services NV, ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την ανά τακτά διαστήματα ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα τοποθεσία. Επιπρόσθετα, η Coca-Cola Services NV δεν εγγυάται ότι η παρούσα τοποθεσία θα λειτουργεί συνεχώς και χωρίς σφάλματα, ότι οι ελλείψεις θα διορθώνονται περιοδικά ή ότι θα είναι συμβατή με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του χρήστη.

Πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα τοποθεσία δεν πρέπει να λαμβάνονται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών και άλλου τύπου αποφάσεων. Πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία για να λάβετε συγκεκριμένες συμβουλές που θα ταιριάζουν στη δική σας περίπτωση.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ, ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Χωρίς τον περιορισμό των προαναφερθέντων, η Coca-Cola Services NV δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρησιμοποίηση του περιεχόμενου από εσάς δε θα καταπατά τα δικαιώματα τρίτων ούτε ότι το περιεχόμενο θα είναι ακριβές, πλήρες και ενημερωμένο.

Η Coca-Cola Services NV δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αδυναμία των υπηρεσιών που προσφέρονται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών ειδοποίησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των ομαδικών μεταδόσεων μέσω του διαδικτύου (webcast).

 

Αποκλεισμός Ευθύνης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΤΟΣΟ Η Coca-Cola Services NV ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΙΤΕ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΛΛΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΝΩΣΤΗ.


ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ, Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΞΙΩΣΗ ΕΞΑΝΤΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ.

 

Σύνδεσμοι προς άλλες τοποθεσίες

· Η παρούσα τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους, που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων. Δεν φέρουμε ευθύνη και δεν προωθούμε ή υποστηρίζουμε με οποιοδήποτε τρόπο τη χρήση αυτών των ιστότοπων. εκτός της Coca-Cola Services NV. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για δική σας ενημέρωση και, εφόσον επιλεγούν από εσάς, θα σας οδηγούν σε άλλους ιστότοπους μόνο με δική σας ευθύνη. Αποτελεί αποκλειστική σας ευθύνη η ενημέρωσή σας για τους όρους χρήσης αυτών των ιστότοπων πριν πλοηγηθείτε σε αυτούς. Η Coca-Cola Services NV δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους, το περιεχόμενό τους, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τοποθεσιών.

 

Σύνδεση με την παρούσα τοποθεσία

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους υπερκειμένου (hyperlinks) στην παρούσα τοποθεσία εάν σας έχει χορηγηθεί ρητή έγγραφη άδεια από την Coca-Cola Services NV

 

Δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις

Η παρούσα τοποθεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει δηλώσεις, εκτιμήσεις ή προβολές που εμπεριέχουν ρίσκο και αβεβαιότητα και αποτελούν «δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις», όπως έχουν οριστεί από τους αμερικανικούς ομοσπονδιακούς ή διεθνείς νόμους ασφαλείας. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε λέξεις όπως «πιστεύω», «προοπτική», «καθοδήγηση», «σκοπεύω», « περιμένω», «αναμένω», «σχεδιάζω», «στοχεύω» και παρόμοιες εκφράσεις έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Όλες οι δηλώσεις εκτός από αυτές που σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δηλώσεων σχετικά με τη μέλλουσα οικονομική μας κατάσταση και τα αποτελέσματα, την επιχειρηματική μας στρατηγική, τους προϋπολογισμούς, τα υπολογιζόμενα επίπεδα κατανάλωσης και παραγωγής, τα προβαλλόμενα έξοδα, τις εκτιμήσεις σχετικά με την δαπάνη των κεφαλαίων και τα σχέδια και τους αντικειμενικούς στόχους της διαχείρισης για μελλοντικές λειτουργίες αποτελούν δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές εξελίξεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από τα αναμενόμενα.

 

Διαθέσιμο λογισμικό σε αυτή την τοποθεσία

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για λήψη από την τοποθεσία ανήκουν στην Coca-Cola Services NV ή στους παροχείς/ αδειοδότες αυτής.

 

Αποζημίωση

Στο μέτρο που δεν απαγόρευεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, συμφωνείτε να αποκαταστήσετε κάθε ζημία της Coca-Cola Services NV και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών που προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την χρήση που κάνετε αυτού του Ιστότοπου, την παραβίαση των παρόντων όρων Χρήσης ή την παραβιάση δικαιωμάτων τρίτων.

 

Αναθεώρηση των όρων

Η Coca-Cola Services NV μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, και χωρίς ειδοποίηση, να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους με την ανανέωση αυτού του κειμένου. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους πρόσφατους όρους χρήσης. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των όρων χρήσης από εσάς.

 

Γενικά

Οι όροι χρήσης και η χρήση της παρούσας τοποθεσίας διέπονται από τους νόμους του Βελγίου ανεξάρτητα από την επιλογή των διατάξεων του νόμου. Τα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας που βρίσκονται στις Βρυξέλλες είναι αρμόδια για την εκδίκαση των όποιων διαφορών προκύψουν ή σχετίζονται με τους όρους χρήσης ή/και την παρούσα Τοποθεσία ή στις οποίες διαφορές οι όροι χρήσης ή/και η τοποθεσία αποτελούν ουσιώδες γεγονός. Το Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών δεν εφαρμόζεται στους παρόντες όρους Χρήσης.

Εάν η Coca-Cola Services NV αποφασίσει να αποποιηθεί οποιαδήποτε αθέτηση δέσμευσης που απορρέει από τους όρους χρήσης, τότε τούτο δεν σημαίνει ότι  αποποιείται και οποιαδήποτε άλλη αθέτηση τώρα και στο μέλλον.

Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα βοηθήματα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα των όρων χρήσης θεωρηθεί ότι δεν ισχύει ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των παραιτήσεων από εγγυήσεις και των περιορισμών ευθύνης, τότε ο άκυρος και ανεφάρμοστος όρος θα αντικατασταθεί από έναν έγκυρο και εφαρμόσιμο όρο που θα μοιάζει σε περιεχόμενο με τον αρχικό, ενώ η ισχύς των υπόλοιπων όρων θα παραμείνει ως έχει.

Συμφωνείτε ότι η τυπωμένη έκδοση της παρούσας Τοποθεσίας και των όρων χρήσης και οποιασδήποτε γνωστοποίησης που έγινε σε ηλεκτρονική μορφή θα συνιστά έγγραφη απόδειξη σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες.

Συμφωνείτε ότι δεν ιδρύεται ομόρρυθμη εταιρεία ή κοινοπραξία, ή εργασιακή σχέση ή άλλου είδους αντιπροσώπευση με την Coca-Cola Services NV ως απόρροια των όρων χρήσης ή της χρήσης της παρούσας τοποθεσίας από εσάς.

Πνευματικά δικαιώματα © 2016 Coca-Cola Services NV. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.