Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο [http://www.coca-cola.gr/el/home/]

 

 

 

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: [25/06/2018]

 

 

1. Γενική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

2. Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

3. Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

5. Τι είδους προφίλ καταρτίζουμε για εσάς;

6. Σε ποιους γνωστοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, πώς μπορείτε να τα εξασκήσετε και πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας;

8. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

9. Χρήση Ιστότοπων από ανήλικους και ενημέρωση γονέων

10. Ποιες μεταβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου διεκπεραιώνουμε;

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

12. Επικαιροποίηση αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 

1. Γενική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 

a. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (η "Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων") ορίζει την πολιτική μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς μέσα από

- τον ιστότοπό μας (ο "Ιστότοπος"),

- της συνδεδεμένης με τον ιστότοπο σελίδας μέσων κοινωνικής δικτύωσης [https://www.facebook.com/cocacolagr, https://www.instagram.com/cocacolagreece/, https://www.youtube.com/user/cocacola/search?query=greece, https://www.facebook.com/TasteTheDay/ ] (τα "Κοινωνικά Μέσα") (από κοινού, οι "Ιστότοποι").

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με εσάς ως άτομο ("Προσωπικά Δεδομένα").

b. Η SA Coca-Cola Services NV, μια εταιρεία με έδρα στο Βέλγιο, Chaussée de Mons 1424, 1070 Βρυξέλλες ("CCS"), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας (στο πλαίσιο που καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αριθμόν 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του από 27 Απριλίου 2016 Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και της ελεύθερης διακίνησης τέτοιων δεδομένων, καταργώντας την Οδηγία υπ’ αριθμόν 95/46/EC, εφεξής αναφερόμενα ως "Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων"), που επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με τους Ιστότοπους (εφεξής αναφερόμενη ως "εμείς").

c. Έχετε την ευχέρεια να ενημερωθείτε για την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επιλέγοντας το σύνδεσμο «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» που εμφανίζεται στο τέλος κάθε σελίδας του Ιστότοπου, στα Κοινωνικά Μέσα και στη σελίδα από όπου μπορείτε να κατεβάσετε την Εφαμογή μας. Σας ευχαριστούμε που διαβάζετε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με προσοχή.

d. Έχετε την ευχέρεια να επισκέπτεστε τους Ιστότοπούς μας, να μαθαίνετε θαυμάσια νέα κατά την παραμονή σας σε αυτούς και να μοιράζεστε υλικό με άλλους. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε όλους τους Ιστότοπους που συσχετίζονται με την στην κεντρική Βάση Δεδομένων του Κέντρου Διάδρασης Καταναλωτών της Coca-Cola (o "Λογαριασμός") και να συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες. Για να μάθετε με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν κάνετε εγγραφή σε ένα λογαριασμό, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. [https://gr.woah.com/el/cid-privacy-notice.html] Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εφαρμόζεται για όλους τους χρήστες των Ιστοτόπων μας, ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραμμένοι ή όχι.

 

2. Τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

 

a. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω πληροφορίες που σας αφορούν:  

· Πληροφορίες τοποθεσίας,

· Πληροφορίες προγράμματος περιήγησης και συσκευής: διεύθυνση IP, διεύθυνση MAC, ταυτότητα Google Ad, Ταυτότητα Διαφημιστών (ταυτότητα συσκευής),

· Πληροφορίες αρχείου καταγραφής,

· Δεδομένα χρήσης εφαρμογής,

· Προσωπικά Δεδομένα Δραστηριότητας / Ενεργού Συμμετοχής (π.χ. ημέρα και ώρα που υπήρξε δραστηριότητα σε συναφείς Ιστότοπους, αριθμός επισκέψεων σε έναν Ιστότοπο, ποια στοιχεία επιλέγονται).

b. Σας ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε κανένα Ευαίσθητο Δεδομένο μέσω των Ιστότοπων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προς εμάς.

“Ευαίσθητα Δεδομένα” είναι Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με ευαίσθητες πτυχές όπως:

· Φυλετική ή εθνική καταγωγή

· Πολιτικές απόψεις

· Θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις

· Υγεία ή ιατρική κατάσταση

· Ποινικό Μητρώο

· Συνδικαλιστική δράση

· Σεξουαλικός προσανατολισμός

 

 

3. Πώς συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 

Συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τους εξής τρόπους:  

· Μέσα από τους Ιστότοπους: συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέσα από τους Ιστότοπους

· Εκτός σύνδεσης (offline): συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα από εσάς όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στους Ιστότοπους, όπως όταν έρχεστε σε επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.  

· Όταν κατεβάζετε την Εφαρμογή:  όταν κατεβάζετε και χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, εντοπίζουμε και συλλέγουμε δεδομένα χρήσης της Εφαρμογής, όπως η ημέρα και ώρα που η Εφαρμογή στη συσκευή σας εισέρχεται στους διακομιστές μας και τι είδους πληροφορίες και αρχεία έχουν αποθηκευτεί στην Εφαρμογή βάσει του αριθμού της συσκευής σας,

· Φυσική Τοποθεσία: συλλέγουμε δεδομένα φυσικής τοποθεσίας της συσκευής σας μέσω, για παράδειγμα, χρήσης δορυφόρου, πύργου κινητής τηλεφωνίας ή σημάτων Wi-Fi,

 

· Χρησιμοποιώντας Cookies: συλλέγουμε Προσωπικά σας Δεδομένα όταν δραστηριοποιήστε τους Ιστότοπους, μέσω της χρήσης cookies Η συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων που πραγματοποιούμε μέσω της χρήσης cookies διέπονται από την Πολιτική Cookies [ https://www.coca-cola.com.cy/el/cookie-policy/], την οποία χρειάζετε να διαβάσετε με προσοχή. Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies (εκτός από τα Αυστηρώς Απαρσαίτητα Cookies που ορίζονται στην Πολιτική Cookies), [εισάγοτας ή αφαιρώντας τη σχετική ένδειξη από τα κουτιά που υπάρχουν στο Κέντρο Προτιμήσεων, το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ [ https://www.coca-cola.com.cy/el/cookie-policy/],

Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχετε μέσω των Ιστότοπων, συνδυάζονται με Προσωπικά Δεδομένα και άλλες πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς (όταν βρίσκεστε εντός ή εκτός σύνδεσης), ή που μπορεί να αποκτούμε με άλλους τρόπους εντός ή εκτός σύνδεσης.

 

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:  

a. Ανταπόκριση στα αιτήματά σας / Επικοινωνίες διοικητικής υποστήριξης

· Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις δικές σας ερωτήσεις, και σχόλια και να εκπληρώσουμε τα αιτήματά σας.

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον μας να ανταποκρινόμαστε στα ερωτήματά σας.

· Προκειμένου να σας αποστέλλουμε πληροφορίες διοικητικής φύσεως, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τους Ιστότοπους και αλλαγές στους όρους χρήσης μας και τις πολιτικές μας, και αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον μας να σας ενημερώνουμε σχετικά με την εξέλιξη των Ιστότοπών μας, τις αλλαγές στους όρους χρήσης μας, και τις αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σε εύλογο χρονικό διάστημα.  

 

b.        Αποθήκευση και κοινοποίηση του υλικού που δημοσιεύετε στα Κοινωνικά Μέσα

· Έχετε την ευχέρεια να μοιράζεστε υλικό στα Κοινωνικά μας Μέσα, όπως φωτογραφίες του εαυτού σας, κείμενα, αναφορές (hashtags), βίντεο και εγγραφές. Όταν επικοινωνείτε τέτοιου είδους υλικό στα Κοινωνικά μας Μέσα, έχουμε τη δυνατότητα να αποφασίσουμε να κοινοποιήσουμε μέρος του εν λόγω υλικού (και του δημοσίου προφίλ σας σε Κοινωνικά Μέσα) στους Ιστότοπούς μας, στο πλαίσιο προωθητικών εκστρατειών, και γενικότερα να παρουσιάσουμε και να προβάλουμε τους Ιστότοπούς μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coca-Cola. [Όταν το κάνουμε αυτό, αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στην κεντρική Βάση Δεδομένων του Κέντρου Διάδρασης Καταναλωτών της Coca-Cola]

Νομική βάση της επεξεργασίας: η συναίνεσή σας.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την εν λόγω συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για τον προαναφερόμενο σκοπό [επιλέγοντας τις αντίστοιχες προτιμήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι προσβάσιμος στους Ιστότοπους [id.coke.com]. Αρκεί να εισάγετε τη σχετική ένδειξη στο κουτί εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να μπορούμε να αποθηκεύουμε και να κοινοποιούμε στους Ιστότοπούς μας υλικό που δημοσιεύετε στα Κοινωνικά Μέσα, ή να αφαιρέσετε τη σχετική ένδειξη εάν δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο. Το κουτί εξ’ ορισμού είναι κενό, χωρίς καμία ένδειξη].

Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας για την εν λόγω συλλογή και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για τον προαναφερόμενο σκοπό [αφαιρώντας τη σχετική ένδειξη από το σχετικό κουτί που υπάρχει στον πίνακα προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι προσβάσιμος στους Ιστότοπους]. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας [μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή καλώντας μας ή αποστέλλοντάς μας επιστολή, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 9 της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων]. Μόλις αποσύρετε τη συναίνεσή σας, θα διακόψουμε την επεξεργασία που αφορά στον εν λόγω σκοπό.

c.           Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

· Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να ανιχνεύουμε προβλήματα στο διακομιστή, να υποστηρίζουμε τους Ιστότοπους και να ελέγχουμε ότι λειτουργούν σωστά.

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον μας να υποστηρίζουμε τα πληροφοριακά μας συστήματα και τα δίκτυά μας, προκειμένου να διασφαλίζουμε τη σωστή λειτουργία των Ιστότοπων.

d.            [Συναλλαγές

            

Σε περιπτώσεις όπου πραγματοποιείτε μια συναλλαγή μέσω των Ιστότοπων, όπως η αγορά προϊόντων με τα σήματα της Coca-Cola και των συνδεδεμένων με αυτήν μαρκών, καταγράφουμε τις πληροφορίες πληρωμής που παρέχετε για την εν λόγω συναλλαγή, καθώς και οποιαδήποτε άλλα Προσωπικά Δεδομένα, όπως η διεύθυνση που θα αποσταλλούν τα προϊόντα που αγοράσατε. Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή και η αγορά σας.

Νομική βάση της επεξεργασίας: η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών βασίζεται στην εκτέλεση του συμβολαίου αγοράς σας.]

e.           Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

· Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, εντάλματα δικαστηρίων ή δημοσίων αρχών, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εντολές από δημόσιες και κυβερνητικές αρχές εκτός της χώρας που κατοικείτε, όταν πιστεύουμε ότι έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε και όταν η γνωστοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθούμε προς τις εν λόγω νομικές υποχρεώσεις διαδικασίες ή κρατικές εντολές.

Νομική βάση της επεξεργασίας: συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

f.           Νομική προστασία των συμφερόντων μας

· Προκειμένου να  εφαρμόσουμε τους όρους χρήσης μας, να προστατεύσουμε νόμιμα τις δραστηριότητές μας ή εκείνες των συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών, να προστατεύσουμε νόμιμα τα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός μας στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία, και των αντίστοιχων δικαιωμάτων των συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών, να ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα ή να περιορίσουμε τη ζημία που ενδέχεται να υποστούμε.

 

Νομική βάση της επεξεργασίας: τα έννομα συμφέροντα προστασίας της εταιρείας μας.

 

g. Εταιρικές δράσεις / Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

· Προκειμένου να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, πώληση, κοινοπραξία, εκχώρηση, μεταφορά ή άλλη εκποίηση όλης ή μέρους της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, περιουσιακών μας στοιχείων ή μετοχών (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών πτώχευσης ή παρόμοιων).

Νομική βάση της επεξεργασίας: τα έννομα συμφέροντα να υλοποιούμε την εταιρική μας στρατηγική.

5. Τι είδους προφίλ καταρτίζουμε για εσάς;

 

 

a.  [Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου να κατηγοριοποιούμε και να καταρτίζουμε προφίλ για εσάς αυτοματοποιημένα, με τη βοήθεια του Google UID. Αυτές οι ενέργειες πραγματοποιούνται προκειμένου να καλύπτονται οι ακόλουθοι σκοποί που περιγράφονται στην ενότητα 4 της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: (i) Ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητά σας στους Ιστότοπους και (ii) Ανάλυση δεδομένων με τη χρήση του δημοσίου προφίλ σας και του υλικού που μοιράζεστε στα Κοινωνικά Μέσα.

b. Η κατάρτιση προφίλ δεν έχει καμία νομική συνέπεια προς εσάς, ούτε έχει κάποιο αντίκτυπο σχετικά με την εμπειρία σας στους Ιστότοπους. Δεν περιλαμβάνει κανένα έλεγχο ή εντοπισμό της ατομικής σας συμπεριφοράς, δράσης ή κίνησης με οποιονδήποτε τρόπο. Χρησιμοποιείται μόνο για να μας βοηθάει να γνωρίζουμε γενικά τις προτιμήσεις και συμπεριφορές των χρηστών των Ιστότοπών μας, και μέσα από αυτή την ανάλυση, να βελτιώνουμε τους Ιστότοπους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Coca-Cola]

 

6. Σε ποιους γνωστοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 

 

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα γνωστοποιούνται στους ακόλουθους αποδέκτες:

a. [Coca-Cola Hellas A.E.]

b. Adobe Managed Services, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,   

 

c. APIGEE Edge Platform, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

 

d. Amazon Web Services (AWS) EC2, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

 

e. CI&T, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα [(το πρακτορείο που παρέχει και συντηρεί την GO!Progressive)]

f. DMeX, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα

g. ExactTarget, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και πραγματοποιεί την ανάλυση δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Πολιτική Προσταίας Προσωπικών Δεδομένων,

h. Gigya, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

 

i. Google, [που υποστηρίζει τα πληροφοριακά μας συστήματα και πραγματοποιεί την ανάλυση δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Πολιτική Προσταίας Προσωπικών Δεδομένων]

j. [ICP (παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης υλικού για την DMeX)]

k. Livefyre, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

 

l. Janrain, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

 

m. MicroStrategy, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

 

n. MRM-McCann, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

[(διαχειρίζεται την πλατφόρμα Journey εξ ολοκλήρου)]  

 

o. Qualtrics, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

 

p. SalesForce, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

q.  SessionM, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

 

r.  Wayin DB

s. WordPress, που φιλοξενεί τα πληροφοριακά μας συστήματα και παρέχει υποστήριξη στο σύστημα,

t. [Wunderman (διαχείριση υλικού εκστρατειών)]

u. [CIC contractor]

 

v. Στο μέτρο που εκτιμούμε ότι είναι αναγκαίο ή κατάλληλο, σε αρμόδιες Αρχές, σε συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις και σε τρίτους πάροχους: (α) προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, (β) προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα δημοσίων και κυβερνητικών αρχών, που μπορεί να περιλαμβάνουν δημόσιες και κυβερνητικές αρχές εκτός της χώρας που κατοικείτε, (γ) προκειμένου να εξασκήσουμε δικαιώματα υπό τους όρους χρήσης μας, (δ) να προστατεύσουμε τις δραστηριότητές μας ή εκείνες των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων, (ε) να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός μας στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία, και/ή των αντίστοιχων δικαιωμάτων των συνδεδεμένων με εμάς επιχειρήσεων, τα δικά σας ή και άλλων, και (στ) προκειμένου να ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα ή να περιορίσουμε τη ζημία που ενδέχεται να υποστούμε.

 

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, πώς μπορείτε να τα εξασκήσετε και πώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας;

 

 

a. Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Έχετε τα εξής δικαιώματα:

· Να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε αναφορικά με εσάς,

· Να μας ζητήσετε να επικαιροποιήσουμε ή διορθώσουμε οποιαδήποτε ανακρίβεια αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα ή να συμπληρώσουμε ελλείψεις αυτών,

· Να μας ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων αναφορικά με το σκοπό της αποστολής άμεσων επικοινωνιών μάρκετινγκ.

Έχετε επίσης το δικαίωμα, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις:

· Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,

· Να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα,

· Να περιορίσετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,

· Να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε συγκεκριμένα από τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε εσάς ή να διασφαλίσουμε ότι θα μεταβιβαστούν σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

b. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Εάν επιθυμείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας μια από τις ακόλουθες επιλογές.

 

Να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση [greece.cic@coca-cola.com]

· Να μας καλέσετε στο 80011-55800 για Ελλάδα & 8000-2222 για Κύπρο

· Να μας γράψετε στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση{Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2, ΤΚ:15125 ]

 

c. Δικαίωμα υποβολής παραπόνων στην αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο προς την αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ειδικότερα στο κράτος μέλος όπου κατοικείτε, εργάζεστε ή έλαβε χώρα η επικαλούμενη παράβαση), εάν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε από τα Προσωπικά σας Δεδομένα έχει υποστεί επεξεργασία με τέτοιο τρόπο που παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων υπ’ αριθμόν 2016 / 679 με ημερομηνία 27 Απριλίου 2016.

 

d. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer (DPO))

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ακόλουθη διεύθυνση: DPO-Europe@coca-cola.com.

 

8. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 

a. Σκοπεύουμε να κρατήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα ακριβή και επικαιροποιημένα. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέξαμε και επεξεργαστήκαμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τότε αυτά διαγράφονται.

 

b. Κρατάμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για μια περίοδο 2 χρόνων το μέγιστο, εκτός εάν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις που υποδεικνύουν ότι πρέπει να κρατήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για μεγαλύτερο ή για μικρότερο χρονικό διάστημα

 

9. Χρήση Ιστότοπων από ανήλικους και ενημέρωση γονέων

 

 

a. Οι Ιστότοποι προορίζονται για χρήση από άτομα άνω των 13 ετών ενώ απαιτείται γονική συναίνεση για άτομα μέχρι 16 ετών. Σας ζητούμε να μην μας δίνετε κανένα Προσωπικό σας Δεδομένο μέσω των Ιστότοπων εάν είστε κάτω των 13. Έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε αποδεικτικό γονικής συναίνεσης ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν σε ανήλικους.

 

b. Σε ορισμένους Ιστότοπους ή Εφαρμογές, ενδεχομένως να εφαρμόζονται ηλικιακοί περιορισμοί, βάσει της καταλληλόλητας του περιεχομένου που προβάλλεται αναφορικά με συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ή βάσει των ορίων που θέτει η Νομοθεσία. Όπου εφαρμόζονται συγκεκριμένοι ηλικιακοί περιορισμοί, αυτό θα είναι εμφανές στο σχετικό Ιστότοπο και ενδέχεται να σας κάνουμε ερωτήσεις όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ηλικία σας προτού προχωρήσετε.

 

10. Ποιες μεταβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου διεκπεραιώνουμε;

 

Για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μεταβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις ακόλουθες χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου («Τρίτες Χώρες») οι οποίες τεκμαίρεται ότι παρέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας βάσει του άρθρου 45 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR):

Επιπλέον, μεταβιβάζουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε Τρίτες Χώρες που δεν διασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μεταβιβάσεις δεδομένων που διεκπεραιώνουμε υπόκεινται στις ακόλουθες δικλείδες ασφαλείας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα προστατεύονται σε ικανοποιητικό βαθμό:

- Βασικές ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 46 παράγραφος 2 του (πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις βασικές συμβατικές ρήτρες που ισχύουν για μεταβιβάσεις σε εκτελούντες την επεξεργασία που είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτες Χώρες), και

- Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ για μεταβιβάσεις σε οντότητες που είναι εγκατεστημένες στις Ηνωμένες Πολιτείες (πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ).

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις μεταβιβάσεις των Προσωπικών σας Δεδομένων σε Τρίτες Χώρες (συμπεριλαμβανομένων και των συναφών μηχανισμών μεταβίβασης),  παρακαλούμε:

 

· Να μας καλέσετε στο 80011 – 55800 για Ελλάδα & 8000-2222 για Κύπρο

· Να μας γράψετε στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση Παραδείσου 2 & Κηφησίας 26 15125 Μαρούσι

 

11. Εφαρμοστέο Δίκαιο

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Νόμους του [Βελγίου] και οποιουσδήποτε άλλους Νόμους εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

12. Επικαιροποίηση αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

a. [Μπορείτε να δείτε πότε τροποποιήθηκε τελευταία φορά η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επιλέγοντας ‘ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ’ στην κορυφή της σελίδας.]

b. Όλες οι μελλούμενες αλλαγές αναφορικά με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας επικοινωνούνται εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ.

Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αποθηκεύσετε ή να λάβετε ένα αντίγραφο της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (και οποιασδήποτε επικαιροποιημένης έκδοσης αυτής) για τα αρχεία σας.